Seko lämnar förhandlingarna om LAS

Seko har beslutat att lämna de så kallade LAS-förhandlingarna som LO, PTK och Svenskt Näringsliv bedrivit sedan våren 2019. LO har därmed inte längre Sekos mandat att förhandla för förbundets räkning i denna fråga.

Publicerad:

I Januariavtalet finns en punkt om att lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras. Regeringen tillsatte i våras en utredning som ska vara klar 31 maj år 2020.

Under samma tidsperiod har parterna: LO, Svenskt Näringsliv och PTK, möjlighet att nå en överenskommelse. Parterna har nu presenterat en avsiktsförklaring där utgångspunkterna för de fortsatta förhandlingarna beskrivs.

– Innehållet i detta dokument går till och med längre än inriktningen i Januariavtalet. Dokumentet öppnar upp hela LAS till våra medlemmars nackdel. Detta kan vi inte acceptera och därför lämnar vi förhandlingarna, säger Valle Karlsson, förbundsordförande, Seko.

– Våra medlemmar har behov av mer trygghet. Avsiktsförklaringens inriktning innebär mindre trygghet för våra medlemmar och mer makt åt arbetsgivarna. Detta kommer inte vi att medverka till. Vårt uppdrag är att försvara våra medlemmars intressen, säger Valle Karlsson.

Uppdaterad: