Seko kommenterar LAS

Med anledning av att LO, PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt kommunicerat LAS-frågan i dag gör Seko följande kommentar:

Publicerad:

"Inget i den reviderade avsiktsförklaringen har förändrat något i sak. Vårt beslut om att stå utanför dessa förhandlingar ligger fast. Vi kommer nu att ha fullt fokus på avtalsrörelsen och på att leverera så bra resultat som möjligt för våra medlemmar, såväl när det gäller lön, villkor och trygghet", säger Valle Karlsson, förbundsordförande, Seko.

"Vi kommer givetvis att lyfta denna fråga på LO-kongressen i juni nästa år. Där får förbundets medlemmar säga sitt genom våra kongressombud", säger Valle Karlsson.

Uppdaterad: