Seko kampanjar för schysta villkor när Mälartåg upphandlas

Nu syns Sekos förtroendevalda inom spårtrafiken på perronger och järnvägsstationer runt om i Mälardalen för att uppmärksamma den pågående upphandlingen av Mälartåg inför trafikstarten 2021.

Publicerad:

  

Marie Hermansson och Fredrik Szemler kampanjar på perrongen.

Tågtrafiken upphandlas av Mälardalstrafiken i samverkan mellan de sex regioner som berörs av trafiken. Seko ställer en rad krav för att skapa så bra förutsättningar som möjligt vid trafikstart 2021, bland annat dessa:

  •  Tillgänglig personal ombord – för hög säkerhet och god service.
  • Personalen som trafikerar sträckan idag ska få följa med över till Mälardalstrafiken.
  • Arbetsvillkor ska jämställas med jämbördiga trafiksystem.
  •  Samverkan ska ske kring arbetsmiljö i lokaler, lok och vagnar.

Tågtrafiken som Mälardalstrafiken upphandlar kommer sträcka sig mellan Uppsala- Stockholm-Norrköping-Linköping – Hallsberg-Örebro-Sala. Upphandlingen sker i samverkan mellan de sex regioner som berörs av trafiken. Trafikstarten är planerad till december 2021.
Läs mer om detaljerna och Sekos krav i en debattartikel (pdf-fil) som tidigare har publicerats i flera medier i regionen.

Hanna Karlborg och Tomas Berggren delar ut flygblad.

Uppdaterad: