Seko: ”Bra att regeringen tar krisen inom SiS på allvar”

Regeringen presenterade idag ett åtgärdspaket för stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Paketet innebär bland annat att en bred översyn ska genomföras av Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet. Seko välkomnar initiativet.

Publicerad:

– Vi har under lång tid lyft de problem som finns inom SiS. Dels när det gäller våra medlemmars arbetsmiljö som präglas av hot, våld och ensamarbete. Men också hur resursbristerna inom myndigheten drabbar klinterna som blir förvarade istället för vårdade. Många kommer ut från SiS i ett sämre skick än när de kom dit, vilket är helt oacceptabelt. Det är därför glädjande att regeringen aviserar en bred översyn av SiS, ett krav som Seko drivit, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Seko presenterade nyligen den alarmerande rapporten, "SiS - En myndighet i förfall". Rapporten belyser en skrämmande bild av bristerna på LVU- och LVM-hemmen. Den handlar om hur hot- och våld mot personalen blivit vardag, underbemanning, ensamarbete och droger som flödar under behandlingstiden.

– Det är helt oacceptabelt att klienter kan fortsätta missbruka under sin tid på SiS, istället för att få den behandling de behöver för att komma ur sitt missbruk. Vi pratar om de människor som har det allra tuffast i samhället. Denna grupp förtjänar betydligt mer uppmärksamhet och resurser än vad de får idag, säger Valle Karlsson

Regeringen väljer i detta åtgärdspaket att fokusera på vården av unga. Seko har förståelse för det.

– Samtidigt vill vi påminna om att bristerna inom LVM är fundamentala. Där är underbemanningen och drogmissbruken ett ännu större problem än inom LVU. Vi förutsätter att regeringen även när det gäller LVM planerar åtgärder framöver, säger Valle Karlsson.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: