Medlemsundersökning om arbetsvillkoren inom spårtrafiken

Seko kommer under den närmaste månaden genomföra en undersökning bland medlemmarna inom Spårtrafiken. Syftet är att få en klarare bild av arbetsmiljön.

Publicerad:

Undersökningen genomförs i huvudsak genom mailutskick där du som är medlem kommer åt enkäten via en länk. I vissa fall kommer även SMS-utskick att göras. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna så att vi får en så bra uppfattning om arbetsmiljön som möjligt.

Undersökningen kommer pågå i cirka en månad och alla medlemmar på spårtrafikens område ges möjlighet att delta. Om du är medlem och jobbar på spårtrafikens område, men inte fått enkäten via mail eller sms har vi sannolikt fel kontaktuppgifter till dig. Vänligen logga då in på "mina sidor" och uppdatera din e-postadress och/eller mobilnummer. Du kan också vända dig till din klubb för hjälp med detta.

Uppdaterad: