Information om skattereduktion på din fackföreningsavgift

I december 2018 antog riksdagen den budget i vilken partierna på högersidan varit drivande i att avskaffa avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Detta innebär att avdrag för fackföreningsavgiften har avskaffats och att avdrag endast görs för perioden januari-mars 2019.

Publicerad:

Skattereduktionen innebär att du får tillbaka en del (25 procent) av din fackföreningsavgift, vilket redovisas på ditt skattekonto.

Som medlem behöver du inte göra någonting för att få skattereduktionen, detta sker automatiskt.

Vill du däremot inte ha skattereduktionen (vilket innebär att vi inte skickar uppgifterna till Skatteverket) måste du meddela oss detta senast den 15 januari 2020. Det gör du genom att logga in på "Mina sidor" på www.seko.se, där vidare instruktioner finns under rubriken "skattereduktion".

Uppdaterad: