Mats Ekeklint, Seko, Einar Humlin, Almega, Åsa Erba Stenhammar, ST och Crister Fritzon, SJ

Framtidens spårtrafik i fokus på Almedalsseminarium

Viktiga frågor som kan förena både fackförbund och arbetsgivare inom spårtrafikbranschen. Det var diskussionsämnet på ett seminarium i Visby som Almega arrangerade och som Seko deltog i under måndagen.

Publicerad:

Panelen bestod av Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint, Crister Fritzon, VD för SJ, Einar Humlin, branschansvarig för spårtrafik på Almega och Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST.

Tonläget var balanserat och i stället för att prata om konflikter låg fokus på en mer konstruktiv dialog och på vilka frågor parterna kan samarbeta kring.
– Vi behöver en långsiktig plan för avtalsfrågorna och vi behöver förbättra samtalsklimatet. Den svenska modellen är en naturlig väg för oss och vi tror på att bjuda in facket. Personalen i våra medlemsföretag ska trivas, sade Einar Humlin från Almega.

Crister Fritzon var inne på samma linje.
– Spårtrafikbranschen är, efter avregleringarna, en "ung" bransch och det är viktigt att vi har en bra relation med de fackliga. Här måste vi arbetsgivare ta vår del av ansvaret, strukturera oss och föra en bra dialog med facket.

Mats Ekeklint menade också att dialog är viktigt, men att problematik uppstår när konkurrens sker på bekostnad av de anställdas villkor.
– Pressen på lönsamhet i företagen blir en press på löner och villkor hos våra medlemmar. Det skadar förtroendet för branschen. Det är lätt att rasera ett förtroende, men det är svårare att reparera det. För att våra medlemmar ska må bra behövs fungerande arbetsgivare, sade Ekeklint.
– Vi kommer att hamna i tvister oavsett hur eniga vi är i andra frågor, men ju mer eniga vi är desto lättare blir det givetvis att undvika dem, fortsatte Ekeklint, som berättade att Seko har ett 50-tal olika tvister på spårtrafikområdet årligen.

Även ST anser att pressen av personalens villkor varit en stor del i de problem branschen haft.
– Små försämringar har skett gradvis och det har sakta gått utför. Medborgarnas förväntningar på järnvägen är de samma som innan avregleringen, men villkoren har satts under press. Det är tuffa arbetsscheman och slimmad verksamhet. Vad vi behöver är arbetsgivare som lyssnar på medlemmarna. Vi behöver också sänka sjuktalen i branschen, sade Åsa Erba Stenhammar.

Några frågor parterna enades om att arbeta vidare med var bland annat att skapa en bättre dialog genom mer frekventa träffar, även mellan avtalsperioderna. Parterna ska också arbeta tillsammans för en bättre kompetensförsörjning – samtliga är helt eniga om att spårtrafikbranschen är en framtidsbransch, vilket kräver bra och utbildad personal. Vidare ska mer fokus sättas på arbetsmiljön – hot och våld är vanligt förekommande och ska aktivt motarbetas gemensamt. Parterna är också eniga om att driva frågor där det finns samsyn gemesamt gentemot beslutsfattarna.

Uppdaterad: