Avtal 2020: "Lönekraven ett steg i rätt riktning"

LO-styrelsen beslutade idag om den så kallade siffersättningen, det vill säga vilka löneökningskrav som ställs i avtalsrörelsen år 2020. De procentuella kravet blir 3,0 procent.

Publicerad:

Räknar man även in den sedan tidigare beslutade låglönesatsningen för medlemmar med en månadslön under 26 100 kronor, blir lönekravet cirka 3,15 procent. Sekos förbundsordförande tycker att det är ett steg i rätt riktning.

- Inför förra avtalsrörelsen krävde vi löneökningar på 2,8 procent. Vi har nu kommit överens om ett högre krav. Detta är en tydlig markering från LO-förbunden om att våra medlemmar ska ha en större del av utrymmet, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson.

- Det arbete som vi gjort de senaste åren när det gäller lönebildning, såväl opinionsmässigt som i interna diskussioner inom LO har uppenbarligen påverkat kraven på ett positivt sätt. Nu är vi överens om kraven. Men det viktigaste kommer i nästa steg, det vill säga vad det verkliga utfallet blir. Ett högre lönekrav måste även spegla sig i det utfall som förhandlas fram under våren nästa år, säger Valle Karlsson.

LO:s representantskap beslutade för några veckor sedan om de övriga gemensamma kraven inför avtalsrörelsen. Ett av kraven innebär en bred låglönesatsning där alla medlemmar med en månadslön under 26 100 kronor får extra påslag. Med dagens beslut om krav på löneökningsnivå finns nu helheten på plats och genom samordningen inom LO ökar möjligheten till ett bra resultat i förhandlingarna.

- Vi är i grunden positiva till att vi samordnar oss inom LO inför och under avtalsrörelsen. Det gör oss starkare när vi tillsammans driver gemensamma krav, säger Valle Karlsson..
Mycket talar för en avtalsrörelse som kräver mycket mobilisering.

- Arbetsgivarna har redan börjat mobilisera genom att försöka sätta en bild av ett Sverige i kris, som inte tål några löneökningar överhuvudtaget. Detta är visserligen inget nytt. Men det är en tydlig signal. Genom samordning och intern mobilisering blir vi starka och kan se till att våra medlemmar får bra reallöneökningar även kommande år, säger Valle Karlsson.

Samtliga gemensamma avtalskrav finns att läsa på www.lo.se

Uppdaterad: