Ytterligare information med anledning av dubbla avgifter

Ungefär 2 300 medlemmar som betalar sin avgift med löneavdrag har denna månad debiterats dubbla avgifter. Tyvärr kan vi inte se exakt vilka medlemmar som drabbats förrän bankerna återrapporterar det. Det sker mellan 27 november - 1 december.

Publicerad:

Du kan välja mellan två sätt att hantera den dubbla avgiften.

1. Tillgodo
Det innebär att du har en medlemsavgift innestående och att ingen avgift kommer att dras på decemberlönen. Du behöver inte göra någonting, detta sker automatiskt.

2. Återbetalning
Om du vill att avgiften för nästa månad ska återbetalas måste du meddela detta till oss på medlem@seko.se så snart som möjligt dock senast 7 december. I mailet behöver vi ha uppgift om namn och medlemsnummer, alternativt personnummer. Skriv Återbetalning i ämnesraden.

Är du inte kund i Swedbank så kommer pengarna att skickas med en utbetalningsavi. Vill du inte ha avgiften utbetalad på avi från Swedbank så måste du anmäla till vilket konto du vill ha återbetalningen. Anmälan sker på Swedbanks länk.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: