Vi går från ord till handling! - Sekos etiska policy

Seko har antagit en etisk policy som omfattar samtliga förtroendevalda och anställda inom förbundet som handlar om hur vi i praktiken lever upp till våra värderingar om alla människors lika värde.

Publicerad:

Den 29 maj beslutade Sekos representantskap att anta en etisk policy som handlar om hur vi i praktiken lever upp till våra värderingar om alla människors lika värde. Policyn gäller från och med den 1 juni och omfattar samtliga förtroendevalda och anställda inom Seko. I dagarna går ett brev ut till samtliga ordföranden, med uppmaningen att göra policyn känd och använd.

Som hjälp i värderingsarbetet kommer Seko att ta fram mer specifika material runt de olika diskrimineringsgrunderna (etnisk bakgrund, kön, könsidentitet och -uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning ålder och religion). Först ut är en broschyr om den HBTQ-vänliga arbetsplatsen.

Den etiska policyn och HBTQ-broschyren hittar du i Sekos trycksaksshop.

Trycksaksbutiken

Här kan du beställa eller ladda ner Sekos Etiska riktlinjer och broschyr om den HBTQ-vänliga arbetsplatsen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten