Seko och Elektrikerna skriver öppet brev med anledning av fem elmontörers död på jobbet

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson och Elektrikernas förbundsordförande Jonas Wallin skriver idag ett öppet brev till Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Energimarknadsinspektionen och regeringen med anledning av fem elmontörers död på jobbet.

Publicerad:

De båda förbunden menar att samarbetet mellan berörda myndigheter är bristfälligt och att utredning av olyckor inom branschen ofta hamnar "mellan stolarna". Vidare kritiserar förbundsordförandena branschens långa entreprenörskedjor och hårda konkurrens vid upphandlingar. Något som utsätter medlemmarna för en extrem press i sitt jobb.

"Organisationsmodellen som råder i branschen är riggad för olyckor, och olyckor i vårt yrke är ofta dödliga. Vi behöver se förändringar nu. " skriver Valle Karlsson och Jonas Wallin.

Läs det öppna brevet (pdf) nedan.

Öppet brev

Öppet brev till Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Energimarknadsinspektionen och regeringen med anledning av fem elmontörers död på jobbet.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten