"Parterna tar sitt ansvar – den svenska modellen fungerar"

Nu har LO och Svenskt Näringsliv förhandlat fram en lösning så att situationer liknande konflikten i Göteborgs hamn kan undvikas.
– För Sekos del innebär detta att vi även i fortsättningen kan lägga strejkvarsel med allt vad det innebär inom ramen för de regler som finns idag, säger Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko.

Publicerad:

I somras tillsatte regeringen en utredning som ska analysera och ta ställning till om det är möjligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder. Skälet var situationen i Göteborgs hamn där en konflikt mellan Svenska Hamnarbetarförbundet, som står utanför LO, och APM-Terminals pågått en längre tid. Nu har LO och Svenskt Näringsliv tillsammans förhandlat fram en lösning på detta så att liknande situationer, som den i Göteborgs hamn, kan undvikas. Sekos förbundsordförande är positiv till överenskommelsen.

Parterna tar ansvar
– Överenskommelsen visar att parterna kan ta ansvar för de komplexa problem som kan uppstå på arbetsmarknaden, säger Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko.

Det är ingen hemlighet att Seko, precis som många andra förbund, varit kritiska till tillsättandet av den statliga utredningen.

– Denna typ av problem ska lösas på det sätt som svensk arbetsmarknad är menad att fungera, nämligen genom förhandlingar med tydliga spelregler – inte genom att ensidigt ändra spelreglerna. Nu har parterna tagit ansvar och visat vägen, säger Valle Karlsson.

Oförändrad maktbalans
Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att parterna tar ett stort ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden och att man har kraftfulla verktyg för att åstadkomma det.

– Överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv innebär att maktbalansen mellan parterna på arbetsmarknaden är oförändrad vilket varit avgörande för att Seko skulle ställa sig bakom den. Den svenska modellen bygger på starka kollektivavtal och strejkrätten är i denna modell grundläggande, säger Valle Karlsson.

 

Frågor och svar

Vad innebär den här överenskommelsen? I dokumentet nedan hittar du frågor och svar om överenskommelsen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: