Krisartat läge inom Kriminalvården

Droger, gängkriminalitet och radikaliserade klienter. Hot och våld mot personalen. Det hör till vardagen på Kriminalvårdens anstalter och häkten. Allt enligt en medlemsundersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Seko.

Publicerad:

Det är en tydlig bild som kommer fram i Sekos senaste medlemsundersökning inom Kriminalvården.

– Läget inom myndigheten är krisartat, säger Valle Karlsson, ordförande för Seko.

Nästan sju av tio medlemmar svarar att det förkommer gängkriminalitet bland de intagna på den egna arbetsplatsen. Lika många att det förkommer droger. Sex av tio att det förekommer kriminella aktiviteter på anstalter och häkten. Varannan att det förekommer extremism och/eller radikalisering.

Sex av tio har det senaste året blivit utsatt för hot eller våld. Nästan åtta av tio uppger att personalen på den egna arbetsplatsen arbetar ensamma med intagna.

– Just ensamarbetet ser vi ytterst allvarligt på. Det har gått sju år sedan det tragiska mordet på Karen Gebreab. Att arbeta ensam är lika farligt i dag som det var då, säger Valle Karlsson.

Läget inom Kriminalvården förvärras ytterligare av platsbristen. Det behövs luft i systemet för att farliga intagna ska kunna omplaceras. Om beläggningsgraden ligger på över 90 procent är säkerheten hotad. I dag närmar sig beläggningsgraden 100 procent.

– Nu måste situationen förändras. Vi kräver ett stopp för ensamarbetet. Platserna måste utökas. Fler måste anställas och anställningsvillkoren och lönerna måste förbättras, säger Valle Karlsson.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo via telefon. 1729 medlemmar svarade. Svarsfrekvensen var drygt 50 procent. Hela undersökningen finns att läsa och ladda ner nedan.

Undersökning kriminalvården

Här kan du läsa och ladda ner kriminalvårdens rapport om kriminalvård i kris.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: