Kampanj mot otrygga anställningar uppmanar till delaktighet bland medlemmarna

I dag startar Seko tillsammans med Handels och HRF kampanjen #sägifrån. Kampanjen riktar sig till medlemmar med tidsbegränsade anställningar och uppmanar dem att kontakta sin lokala moderata politiker för att avskaffa allmän visstidsanställning.

Publicerad:

Om fler ska våga vittna om trakasserier måste otryggheten bort från svensk arbetsmarknad. Det är kärnan i Sekos, Handels och HRF:s kampanj #sägifrån. Budskapet är att anställningsformen allmän visstidsanställning måste avskaffas.

Mejla dina lokala politiker
Idag ligger avgörandet i moderaternas händer - med stöd från dem kan vi få majoritet i riksdagen för att avskaffa allmän visstidsanställning. En särskild webbplats, www.sägifrån.se, är byggd för att kommunicera kampanjen. Där finns allt du behöver för att engagera dig. Du hittar filmer med vittnesmål från medlemmar och ett formulär för att skicka mejl till dina lokala moderata riksdagsledamöter. Använd dessa. Sprid vittnesmålen i sociala medier och se till att alla moderata riksdagspolitiker i ditt län får mejl.

Tydligt samband mellan otrygga anställningar och sexuella trakasserier
Bakgrunden till kampanjen är följande: När den moderatledda regeringen 2008 införde allmän visstid som anställningsform varnade många för att otryggheten på arbetsmarknaden skulle öka. Idag kan vi se att den oron besannades. Enligt SBC:s arbetsmiljöundersökning från 2015 utsätts den som har en otrygg anställning oftare för sexuella trakasserier och är dessutom mindre benägen att anmäla brott. Tack vare #metoo vet vi att väldigt många kvinnor inom arbetaryrkena har utsatts för hot eller sexuella trakasserier på jobbet. Sambandet mellan otrygga anställningar och sexuella trakasserier är tydligt. I Seko finns problem med otrygga anställningar inom flera branscher. Inom HRF har över 40 procent av medlemmarna en otrygg anställning. Bland kvinnor i detaljhandeln saknar hela 77 procent en fast anställning på heltid.

 

Uppdaterad: