Fotograf: Roland Magnusson Most Photoa

ISS Biljettkontroll uppmanar sina anställda att fuska

ISS Biljettkontroll, som sköter biljettkontrollen i Stockholms kollektivtrafik, uppmanar sina anställda att fuska. Metoder för hur det ska gå till lärs ut redan på utbildningen.
– Alla kontrollanter vi pratat med intygar detta, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko.

Publicerad:

Fusket inom ISS Biljettkontroll är systematiskt och bedrivs på flera sätt. Syftet är att bättra på statistiken så att företaget lever upp till det avtal man tecknat med SL.

Redan på utbildningen får kontrollanterna lära sig att fusk ingår i arbetsmetoderna. Att validera, "blippa", sina egna kort är en uppmaning de nyanställda får från utbildningsledaren.

Ytterligare en metod för fusk går ut på att registrera kontroller ombord, men i praktiken genomföra dem vid exempelvis en vältrafikerad utgång. Detta arbetssätt är beordrat av cheferna och meddelas biljettkontrollanterna skriftligen eller muntligen.

ISS Biljettkontroll avskedade nyligen fyra kontrollanter. Arbetsgivaren anklagar dem för stöld och bedrägeri, som de ska ha gjort sig skyldiga till genom att validera sina egna SL-kort.

– Det är absurt. ISS uppmanar ju sina anställda till detta arbetssätt, säger Thomas Gorin Wejmer.

Seko har stämt ISS Biljettkontroll till Arbetsdomstolen för avskedandet av kontrollanterna.

De förhandlingar som Seko fört med ISS Biljettkontroll om sexuella trakasserier slutade i oenighet. De anklagade arbetsledarna arbetar fortfarande kvar. Även detta fall avser Seko att stämma till Arbetsdomstolen.

Uppdaterad: