Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen

Den 1 juli höjdes inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp.

Publicerad:

Seko och Arbetsgivarverket är med anledning av det överens om att höja berörda basbeloppstak på statens område från 1 juli 2018. I följande avtal sker förändring av basbeloppstaket:

  • Villkorsavtalet (VA)
  • Affärsverksavtalet (AVA)
  • Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) och
  • Avtal om ersättning vid personskada (PSA).
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten