AD-dom ger Seko rätt att kontrollera lönelistor

Peab gjorde sig skyldig till kollektivavtalsbrott när de vägrade lämna ut lönelistor till Seko. Det slog en enhällig Arbetsdomstol fast i dag. 

Publicerad:

Bakgrunden till domen är att Peab vägrat lämna ut de lönelistor som Seko krävt. Motiveringen var att de då skulle bryta mot personuppgiftslagen. Seko, som behöver lönelistorna för att kunna kontrollera att rätt löner betalas ut, valde att stämma Peab till AD. 

En enhällig AD ger nu Seko rätt. Domstolen har svårt att se hur förbundets förtroendevalda skulle ha kunnat kontrollera att enskilda arbetstagare placerats i rätt löneklass utan att få uppgift om vilken individ lönen avsåg.

Peab döms att betala 50 000 kronor i skadestånd till Seko för kollektivavtalsbrott.

Läs mer på Lag&Avtal

Uppdaterad: