2017

 • Strejk avblåst på skärgårdsområdet – avtal klart med låglönesatsning

  Seko och arbetsgivarorganisationen, Almega, har nu kommit överens om ett nytt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken. Den pågående konflikten blåses därmed av. Sekos avtalssekreterare är nöjd med uppgörelsen.

 • Seko skjuter upp varsel i skärgårdstrafiken

  Seko och Almega har bestämt sig för att återuppta förhandlingarna om nytt avtal för skärgårdstrafiken. Mot den bakgrunden skjuter Seko upp den del av det tidigare lagda varslet som handlar om total arbetsnedläggelse, strejk.

 • LO begär förhandlingar med Svenskt Näringsliv om trygga jobb

  Allt fler LO-medlemmar drabbas av de osäkra anställningsvillkor som råder på arbetsmarknaden i dag. Därför vill LO nu inleda förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ökad trygghet på arbetsmarknaden.

 • Sekos strejkvarsel inom Skärgårdstrafiken utlöst
  • Avtal • Bransch

  Seko, Service- och kommunikationsfacket har tidigare beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm. Skälet var att arbetsgivarorganisationen Almega beslutade att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandl...

 • A-kassan lanserar nya funktioner på Mina sidor
  • Medlem • Försäkringar

  Idag torsdag den 26 oktober lanserar a-kassan en uppdaterad version av e-tjänsten Mina sidor. Med hjälp av smarta frågeflöden, informationsöverföring i realtid och större möjligheter för medlemmarna att själva ha kontroll över sitt ärende kortas väge...

 • Seko varslar om strejk inom skärgårdstrafiken
  • Avtalsrörelse

  Seko, Service- och kommunikationsfacket har beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm. Skälet är att arbetsgivarorganisationen Almega har beslutat att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandlingar o...

 • Seko positiva till regeringens besked om PostNord
  • Bransch • Politik

  Den svenska och danska regeringen presenterade idag en lösning för att lösa den akuta situationen i den danska delen av PostNord.

 • Almega väljer konflikt framför förhandling

  Arbetsgivarorganisationen Almega har nu beslutat att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandlingar. Sekos avtalssekreterare är förvånad.

 • Seko och Fastighets tillsätter utredning om sammanslagning
  • Organisation

  Seko och Fastighets har under en tid diskuterat förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förbund. Hittills har en förstudie genomförts. Då båda förbunden har haft mycket på agendan i form av avtalsrörelser, kongresser med mera. Ytterligare steg...

 • ”Seko: Både ris och ros till den nya postlagen”
  • Bransch • Politik

  I dag, torsdag 12 oktober, presenterade regeringen sitt förslag på ny postlagstiftning. Seko har under lång tid arbetat för att få till stånd förändringar i postlagstiftningen och anser att regeringen med sitt förslag tar några steg i rätt riktning s...