Avtal 2016: Sjöavtalen prolongeras till 31 maj 2016

Seko har idag (22 december) träffat en överenskommelse med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) om att prolongera mellanvarande kollektivavtal till och med den 31 maj 2016.

Publicerad:

Sjöavtalen inbegriper bland andra Storsjö-, Färje- och Bogseravtalen och på avtalsområdet finns omkring 5 000 medlemmar. Avtalets ursprungliga giltighetstid var fram till den sista februari, men prolongeras alltså ytterligare tre månader och förhandlingarna fortsätter under tiden.

Parterna är dock överens om att löner och villkor skall gälla från den 1 mars (d v s retroaktivt), om parterna inte enas om annat längre fram.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsgruppen