Avtal 2016: Avtalskonferenser startskott för avtalsrörelsen

Publicerad:

Avtalsrörelsen har startat och just nu pågår förberedelser inför de kommande förhandlingarna i form av avtalskonferenser på många håll inom Seko. Nedan följer en kort rapport.

Avtalskonferenserna som Seko håller syftar till att samla de olika branscherna för att diskutera branschgemensamma frågor som ska lyftas i avtalsrörelsen och formuleras till färdiga yrkanden, som sedan fastställs av förbundsstyrelsen. På avtalskonferenserna utser man också förhandlingsdelegation till respektive avtalsområde.

Den 19 november hölls en avtalskonferens för sjöavtalen, vilket inkluderar Storsjöavtalet och Färjeavtalet. Här handlade frågorna bland annat om att man vill bättra på skrivningarna vad gäller visstidsanställningar, permissioner, resor och övernattningar. Man diskuterade även hur man i avtalsrörelsen kan stärka upp avtalspensionen.

I slutet av november hölls en stor avtalskonferens där Entreprenad-branscherna samlades, det vill säga Väg och ban, Energi och Telekom-branscherna. Det var flitiga diskussioner under två dagar och du som är intresserad av att veta mer om dessa kan kika på några korta videor här nedan:

Avtalskonferens bransch Telekom, intervju med Thomas Gorin Weijmer, ombudsman.

VIDEOFILM

Avtalskonferens bransch Väg och ban, intervju med Björn-Inge Björnberg, ombudsman.

VIDEOFILM

Avtalskonferens bransch Energi, intervju med Christer Carlsson, ombudsman.

VIDEOFILM

Den 1-2 december hölls avtalskonferens för spårtrafikbranschen, som samlade ett 50-tal förtroendevalda från hela branschen. Se ett par videoklipp nedan:

Avtalskonferens Spårtrafik, intervju med Daniella Lopez, förtroendevald, Sodexo AB

VIDEOFILM

Avtalskonferens Spårtrafik, intervju med Rolf Sjöstrand, ombudsman på Seko med ansvar för spårtrafik.

VIDEOFILM

Vi kommer framöver att lägga in löpande information och nyheter om händelseutvecklingen i avtalsrörelsen här på hemsidan, under en särskild avdelning som heter "Avtal 2016" (just nu under uppbyggnad), så kika gärna in på hemsidan med jämna mellanrum.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsgruppen
Kategorier: