Seko startar upprop mot arbetsvillkoren på Posten

Sveriges postanställda har fått nog. Nivåerna av underbemanning och stress är oacceptabla.

Publicerad:

 – Därför startar vi nu ett upprop riktat till landets riksdag, regering och företagsledning säger Alf Mellström, ordförande för Seko Posten.

Sveriges postverksamhet är under stark förändring. PostNords intäkter krymper stadigt – samtidigt som företaget ska fortsätta leverera samma samhällsservice och ekonomisk vinst som tidigare.

När ekvationen inte går ihop är det personalen som får ta smällen. Det betyder otillräcklig bemanning, fler otrygga anställningar och överutnyttjande av bemanningsföretag.

Bland Sekos medlemmar i PostNord upplever i princip alla yrkesgrupper samma press och ökad arbetsbörda.

– Nu har vi passerat en gräns för vad som är acceptabelt, säger Alf Mellström.

Den nuvarande postlagen diskriminerar det företag som har samhällsuppdraget. Det betyder att PostNord måste utföra en kostsam samhällsservice som konkurrenterna är befriade från, företaget får heller inte någon ersättning från staten för samhällsuppdraget.

Sekos budskap är tydligt: Sverige behöver en ny postlag. Därför startar vi nu ett upprop riktat till regering, riksdag och företagsledning. Målet är att få samtliga medlemmar och andra anställda i PostNord att skriva under uppropet.

För mer information Seko Postens sida

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsgruppen