Seko skriver öppet brev till Kriminalvårdens generaldirektör

Seko har idag skickat ett ”öppet brev” till Kriminalvårdens generaldirektör, Nils Öberg. I brevet utvecklar förbundet sin syn på den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring Kriminalvårdens transporttjänst och kräver också en ursäkt från Kriminalvårdens generaldirektör gällande myndighetens sätt att hantera situationen.

Publicerad:

I brevet skriver Sekos förbundsordförande, Janne Rudén, bland annat:

"Seko arbetar för rättvisa villkor och tar ansvar för helheten. Det är därför beklämmande att notera hur Kriminalvårdens internrevisionschef uttalar sig i media kring transporttjänstens utrikesverksamhet, där han indirekt lägger ansvaret på det lokala facket…./…./ Våra lokalt förtroendevalda har med all rätt tagit illa vid sig av detta och jag utgår från att du som högsta chef för verksamheten ber Sekos lokala företrädare om ursäkt för detta."

Du kan läsa hela brevet (pdf-fil).

Kriminalvårdens GD Nils Öberg har nu svarat på Sekos brev. Du kan läsa hans svar här.( pdf-fil).

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsgruppen