Seko instämmer i kritik mot långa häktestider

– Vi i personalen märker i högsta grad hur isolering och långa häktestider påverkar de intagna, säger Mattias Reinholdsson, ordförande för Sekos klubb på Kronobergshäktet.

Publicerad:

Europarådet och FN:s tortyrkommitté kritiserar Sverige för långa häktestider och isolering inom Kriminalvården och Riksåklagaren kräver lagändringar.

Sekt instämmer i kritiken. Enligt Mattias Reinholdsson, ordförande för Sekos klubb på Kronobergshäktet, märks det tydligt hur långvarig isolering påverkar de intagna.

– Många tappar i social förmåga, de går in i sig själva och vänder på dygnet.

Mattias Reinholdsson menar att Kriminalvårdens egna mål om två timmars isoleringsbrytande åtgärder per dag för intagna med särskilda restriktioner ligger långt borta.

– För många är det en lättnad att komma till oss på Kronobergshäktet. Här är nämligen toaletterna placerade utanför cellerna, och eftersom de intagna måste följas av vårdare när de gör sina toalettbesök, innebär det att de får lite extra mänsklig kontakt.

För att komma tillrätta med problemen krävs enligt Seko ökade resurser. Förbundet motsätter sig ensamarbete och för att minska isoleringen måste bemanningen öka.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsgruppen