S i Stockholm: ”Upphäv varslen på Infranord”

Socialdemokraterna i Stockholm Stad kräver att Infranord skyndsamt tar tillbaka varslen på de 150 järnvägsanställda samt att Infranord upphäver beslutet att stänga ned Stockholmskontoret.

Publicerad:

”Att stänga ned Stockholmskontoret och varsla 150 järnvägare är ett strategiskt misstag som med automatik leder till att begränsad kunskap om järnvägsanläggningen från Infranord och som definitivt inte är till gagn för trafikanterna i Stockholms län” skriver Socialdemokraterna i Stockholms stad på sin hemsida.

Stockholms arbetarekommun kräver:
- Att avkastningskravet på Infranord tas bort samt att nya ägardirektiv tas fram att några personalneddragningar inte är acceptabla.
- Att inga upphandlingar av järnvägsunderhåll inom Stockholm verkställs, utan att dessa kontrakt överförs till statligt utförande (Infranord).
- Att Infranord snarast införlivas till en underhållsenhet i Trafikverket, i enlighet med statsministerns vallöfte.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsgruppen