Ny Seko-rapport om järnvägsunderhållet

Den svenska järnvägen kantas av en mängd problem. Detta har knappast undgått någon. Järnvägens kris är ett hot mot de anställda såväl som hela samhällsekonomin.

Publicerad:

Seko har länge drivit på för en annan utveckling inom järnvägen. Nu har en ny rapport tagits fram som belyser detta närmare.

Förbundet anser att Sverige många gånger har gått för långt och fort fram i de avregleringar som gjorts. När det gäller järnvägsunderhållet har Seko länge varit tydliga med att det krävs åtgärder och organisationsförändringar. Vi anser att Trafikverkets organisation ska stöpas om och att myndigheten tillåts utföra underhåll i egen regi.

Rapporten som finns att hämta här (pdf) är framtagen av en oberoende konsult, Bengt Jäderholm. Jäderholm föreslår ett antal förändringar för järnvägsunderhållet som Seko ställer sig bakom. Rapportens slutsatser tål granskning och argumenterar utifrån ett objektivt och kvalitativt sätt.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsgruppen