2013

 • Ingen lösning i skärgårdskonflikten
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Medlarna beslutade för en stund sedan att dra sig tillbaka och valde att inte lägga ett nytt bud i den pågående skärgårdskonflikten. Anledningen var att de bedömde att det inte fanns förutsättningar att lägga ett bud som båda parterna skulle kunna sä...

 • Fem sanningar om strejken i skärgårdstrafiken
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Almegas argument om varför de har valt att lamslå stora delar av skärgårdstrafiken är i mångt och mycket påståenden tagna ur luften.

 • Strejken har brutit ut inom skärgårdstrafiken - Almega vägrar ta sitt ansvar
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Seko – Service- och kommunikationsfacket – svarade söndagen den 3 november ja till ett slutbud från medlarna i den stundande skärgårdskonflikten. Almega svarade dock nej. Strejken bröt därför ut kl 12.00 den 4 november. 

 • Flera fackförbund står bakom Seko i konflikten
  • Bransch • Avtalsrörelse

  **Uppdaterad** Den 4 november 2013 bröt en strejk inom skärgårdstrafiken ut. Seko har sagt ja till medlarnas slutbud som innehöll ett 36-månaders avtal och som hade ett värde på 6,8 procent.

 • Kontakta Almega om du har frågor om skärgårdens pendeltrafik
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Med anledning av att Almega Tjänsteföretagen har lagt ett varsel om lockout inom skärgårdstrafiken tvingades Seko att utöka sitt strejkvarsel som lades den 22 oktober. Detta för att förhindra att medlemmarna tvingas arbeta utan att få ersättning för...

 • Almega på väg att dra igång strejken inom skärgårdstrafiken
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Seko – Service- och kommunikationsfacket svarade under kvällen ja till ett slutbud från medlarna i den stundande skärgårdskonflikten. Almega svarade dock nej och om inget oförutsett inträffar har nu en arbetsgivarorganisation för första gången på län...

 • Seko svarar nej på medlarnas slutbud i skärgårdskonflikten
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Seko – Service och Kommunikationsfacket, svarar nej på medlarnas slutbud i konflikten inom skärgårdstrafiken. Medlarnas slutbud skulle innebära att Seko:s medlemmar på detta område skulle få mindre än vad övriga fått på arbetsmarknaden genom en förlä...

 • Ändringar i Tjänstemannaavtalet Fastigheter
  • Avtal • Bransch

  Tjänstemannaavtalet Fastigheter, innehåller de senaste ändringarna om löner och villkor för perioden 2013-2016.

 • Seko utökar strejkvarsel inom skärgårdstrafiken
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Med anledning av att Almega Tjänsteföretagen har lagt ett varsel om lockout inom skärgårdstrafiken tvingas nu Seko att utöka sitt strejkvarsel som lades den 22 oktober. Detta för att förhindra att medlemmarna tvingas arbeta utan att få ersättning för...

 • LO kräver skärpt arbetsmiljölagstiftning
  • Organisation • Arbetsmiljö

  I dag på Skyddsombudens dag har LOs representantskap antagit ett uttalande där man kräver en skärpt arbetsmiljölagstiftning. Ett uttalande som också har överlämnats till arbetsmarknadsdepartementet.