Regionalt skyddsombud

Det regionala skyddsombudets, RSO, uppdrag styrs av 6 kap. arbetsmiljölagen och Sekos arbetsordning för RSO. Regionala skyddsombud har samma befogenheter som lokala skyddsombud när det gäller arbetsmiljöarbetet.

I Seko finns en särskild ordning för den regionala skyddsombudsverksamheten, regionala skyddsombud utses i samråd med arbetsmiljöombudsman på förbundskontoret och det finns en särskild arbetsinstruktion för RSO.

Ett regionalt skyddsombud inom Seko är ett skyddsombud som är anställd av Seko och placerad på regionen och utsedd av den fackliga arbetstagarorganisation att verka på flera arbetsställen inom ett visst område, ofta geografiskt avgränsat.

Det här är en del av det regionala skyddsombudets uppgifter:

  • Aktivera arbetstagare och arbetsgivare för att få igång lokalt arbetsmiljöarbete på arbetsstället.
  • Verka för att det utses lokala skyddsombud och introducera dem i sitt uppdrag.
  • Stödja lokala skyddsombud så de får den arbetsmiljöutbildning och den tid som behövs för sitt uppdrag.
  • Återföra kunskaper och erfarenheter från arbetsplatserna till förbundets arbetsmiljöombudsman, inklusive att rapportera nya risker och trender i arbetsmiljön.
  • Bedriva skyddsverksamhet inom sitt arbetsområde.
  • Vara stöd och rådgivande åt företagen i arbetet med att upphandla företagshälsovård.
  • Beakta och uppmärksamma kvinnor och mäns skilda arbetsvillkor.Länksamling

Här nedan hittar du länkar där du kan du läsa vidare om utbildningar för regionalt skyddsombud.

Här nedan hittar du även en länk till vår trycksaksbutik där du kan beställa eller ladda ner Uppdragsguiden 2019. Det är en sammanställning över uppdrag i Seko och vilka utbildningar du bör gå.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: