Trygg på jobbet

Under årets arbetsmiljövecka den 23–29 oktober fokuserar Seko på skyddsombuden. Landets skyddsombud utför ett livsviktigt arbete för säkra arbetsplatser. Utan skyddsombud finns ingen trygghet på jobbet.

Varje dag sliter nästan 100 000 skyddsombud över hela landet för en bättre arbetsmiljö. Skyddsombuden företräder sina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

En unik ställning
Rollen som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och i Sverige har skyddsombudet en unikt stark ställning. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med de anställda och deras representanter – det vill säga skyddsombuden.

Ett skyddsombud har i Sverige långtgående lagliga möjligheter. Till exempel kan ett skyddsombud stänga ner en arbetsplats om det är akut fara för liv och hälsa för dem som arbetar där.

Hotet mot skyddsombuden
Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att oorganiserade ska kunna vara skyddsombud. Detta handlar inte om att värna arbetsmiljön. Det handlar om att flytta makt till arbetsgivarna.

Ett skyddsombud behöver kunna säga ifrån, om det behövs vara obekväm. Den som är skyddsombud ska inte behöva vara rädd för att bli av med jobbet eller bli särbehandlad för att ha utfört sitt uppdrag. Det kräver ett fackligt medlemskap, ett starkt fack i ryggen. Vilket skyddsombud som inte skyddas av vare sig sin fackförening, eller den fackliga förtroendemannalagen, vågar kräva att ett allvarligt arbetsmiljöproblem ska lösas?

Det är inte arbetsgivaren som ska utse skyddsombud. Skyddsombudet är arbetskamraternas röst i arbetsmiljöfrågor, inte chefens. Men på arbetsplatser där facket inte finns är arbetsgivarens makt oinskränkt. Varför skulle frågan om vem som ska vara lokalt skyddsombud vara ett undantag?

Läs mer om uppdraget som skyddsombud

Läs mer om hotet mot skyddsombuden

Följ arbetsmiljöveckan på Sekos Facebook och Instagram

Har du vad som krävs för att bli skyddsombud?


Känner du engagemang för arbetsmiljön? Vill du jobba för en bättre arbetsmiljö så att du och dina kollegor kan känna sig trygga på jobbet? Då kan uppdraget som skyddsombud vara något för dig!

Fortfarande finns både arbetsplatser helt utan skyddsombud, och arbetsplatser där skyddsombuden behöver bli fler. Gör testet nedan och anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig!

Har du vad som krävs? Gör testet här!

Uppdaterad: