Riskbedömingar - ändring av verksamhet

Om det sker personalförändringar, organisationsförändringar, ombyggnation eller andra förändringar av verksamheten eller arbetsplaten bör en riskbedömning göras.

Riskbedömningar är, precis som arbetsmiljön i stort, arbetsgivarens ansvar, men du som skyddsombud bör känna till vad det innebär.

I detta bildspel (pdf-fil) förklaras lite mer om hur detta med riskbedömningar fungerar.

Här kan du ladda ner en mall för riskbedömning i samband med korttidspermitering

Uppdaterad: