Flera fackliga organisationer på arbetsplatsen

Vad händer på en arbetsplats där det finns flera fack med kollektivavtal? Antingen kan de tillsätta var sitt skyddsombud eller komma överens om att ha ett gemensamt skyddsombud.

Det är viktigt att det regleras och att man kommer överens om vad som gäller på arbetsplatsen. Facken ska skriva ner det de är överens om ska gälla. Det gäller att de fackliga samordnar sina insatser på arbetsplatser där det finns flera förbund med kollektivavtal.

Hur det ska fungera avgörs av de lokala facken utifrån vad som är praktiskt. De olika fackföreningarna behöver inte godkänna varandras val, men de bör skriftligen komma överens om hur skyddsområdet fördelas. Arbetsledare och chefer rekommenderas att ha ett eget skyddsombud. Alla lokala överenskommelser ska arbetsgivaren få skriftlig information om.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: