Tillbud

Tillbud är händelser som kunde lett till en skada, de brukar beskriva som en händelse där den som råkar ut för händelsen säger OJ, till skillnad mot när en olycka inträffat och den skadade säger AJ.

Tillbud är händelser som ska uppmärksammas, rapporteras och utredas. Tillbud visar att det finns förhållanden i vår arbetsmiljö som kan leda till olyckor. Om tillbuden uppmärksammas och åtgärdas kan vi ha förhindrat en framtida olycka. Ibland är det svårt att veta vad som är ett tillbud och vad som borde rapporteras. Men det är bättre att rapportera för mycket än inte alls.

Att rapportera tillbud visar på att vi tar allas vår arbetsmiljö på allvar. Enligt arbetsmiljöverket går det cirka 10 tillbud på en olycka. Tio rapporterade tillbud kan alltså förebygga eller förhindra en olycka.

Även avvikelser och vardagsstrul bör utredas.

Leta inte syndabockar
Oönskade händelser, som stört produktionen eller gett den anställde en tankeställare bör utredas innan något allvarligt händer. Det är viktigt att inte leta syndabockar.

Det är de små oönskade händelserna och tillbuden som ger en fingervisning om var säkerheten behöver bättras.

I det förebyggande arbetsmiljöarbetet är det viktigt att riskbedöma vår arbetsmiljö utifrån tänket: människa, teknik och organisation. I riskbedömningen bör tillbuden ingå, så att de inte leder till ohälsa eller olyckor.

De flesta arbetsgivare har blanketter eller digitala system för att rapportera tillbud och olyckor, saknar ni det på er arbetsplats har Seko en blankett för att rapportera tillbud.

 Länksamling

Här nedan hittar du länken till Sekos blankett om tillbud.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: