Sjuk av jobbet

Ibland är vår arbetsmiljö så dålig att vi riskerar eller blir sjuka av arbetet. En arbetssjukdom är orsakad av något i arbetet som är skadligt för hälsan. Till exempel, buller, kemiska ämnen, vibrationer eller tungt och ensidigt arbete.

Även kränkande särbehandling och dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till sjukdom. Ibland kan det ta lång tid innan arbetssjukdomar visar sig och att det kan vara svårt att se sambandet mellan sjukdomen och arbetsmiljön. Alla arbetssjukdomar och olyckor ska anmälas till försäkringskassan/arbetsmiljöverket. Är det allvarliga sjukdomar som också drabbat flera ska arbetsgivaren även anmäla till arbetsmiljöverket en arbetsmiljölagens 3 kaplet 3a §.

Gör så här:

  • Anmäl olyckan eller sjukdomen till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är sedan skyldig att anmäla till Försäkringskassan.
  • Sök läkare så snart som möjligt för att dokumentera skadan eller sjukdomen och sambandet med ditt arbete.
  • Kontakta skyddsombudet på din arbetsplats eller det regionala skyddsombudet.
  • Kontakta din fackliga klubb, bransch eller region.
  • Anmäl till AFA försäkring för att få ersättning från TFA (Trygghetsförsäkring arbetsskada).
  • Dokumentera allt som har med skadan eller sjukdomen att göra. Spara kvitton på alla utgifter du haft i samband med denna och alla handlingar och intyg som du skickar till Försäkringskassan och AFA försäkring.
  • Ansök om livränta hos Försäkringskassan om din arbetsförmåga blir nedsatt mer än ett år. Om du tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp ska du även ansöka om utfyllnad från AFA försäkring.Länksamling

Här nedan hittar du länkar till olika instanser vid anmälan när du är sjuk av jobbet och som vi hänvisar till i texten.

Seko Direkt lämnar personlig rådgivning i frågor som rör medlemmars anställning.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: