Skadad på jobbet genom olyckshändelse

Om du råkar ut för en olycka på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet ska din arbetsgivare och du göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan (finns pappersblankett som endast går till försäkringskassan) eller arbetsmiljöverket (digital anmälan som går till båda myndigheterna) och AFA.

Vid allvarliga olyckor eller skador som drabbar flera ska arbetsgivaren anmäla till arbetsmiljöverket, en så kallad kapitel 3 a § anmälan som regleras i arbetsmiljölagen.

Vid anmälan till försäkringskassan/arbetsmiljöverket är det bra om skyddsombud eller huvudskyddsombud deltar, då anmälan bör innehålla förslag på åtgärder så att ingen annan på arbetsplatsen drabbas av samma olyckor eller skador.

Olycksfall, är vanligen en kroppslig skada till följd av en plötslig händelse. Men även till exempel ett chocktillstånd, som är en psykisk skada kan vara ett olycksfall.

Även om din skada inte är en olycka kan det vara viktigt att göra en anmälan om arbetsskada, vi kan bli skadade genom tunga lyft, enformiga arbetsuppgifter, kränkande särbehandling, även kemiska ämnen kan skada oss, och har vi utsatts för skadliga ämnen, kränkande behandling eller förslitningsskador ska det anmälas som arbetsskada.

Gör så här:

  • Anmäl olyckan eller sjukdomen till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är sedan skyldig att anmäla till Försäkringskassan.
  • Sök läkare så snart som möjligt för att dokumentera skadan eller sjukdomen och sambandet med ditt arbete.
  • Kontakta skyddsombudet på din arbetsplats eller det regionala skyddsombudet.
  • Kontakta din fackliga klubb, bransch eller region.
  • Anmäl till AFA försäkring för att få ersättning från TFA (Trygghetsförsäkring arbetsskada).
  • Dokumentera allt som har med skadan eller sjukdomen att göra. Spara kvitton på alla utgifter du haft i samband med denna och alla handlingar och intyg som du skickar till Försäkringskassan och AFA försäkring.
  • Ansök om livränta hos Försäkringskassan om din arbetsförmåga blir nedsatt mer än ett år. Om du tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp ska du även ansöka om utfyllnad från AFA försäkring.
  • Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats, ta kontakt med Seko direkt.Länksamling

Här nedan hittar du länkar till olika instanser vid anmälan av en arbetsskada som vi hänvisar till i texten.

Seko Direkt lämnar personlig rådgivning i frågor som rör medlemmars anställning.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: