Försäkringskassans regelverk vid sjukdom

Den 1 juli 2008 infördes nya tidsgränser i den allmänna försäkringen, den så kallade rehabiliteringskedjan. Dessa tidsgränser medför att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen hos ordinarie arbetsgivare är satt under stark tidspress.

Försäkringskassans Rehabiliteringskedja

Dag 1-90

  • Försäkringskassan bedömer rätten till sjukpenning utifrån den anställdes arbetsförmåga i ordinarie arbete. Försäkringskassan ska utreda om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter, eller kan anpassa arbetsplatsen eller arbetsförhållandena så att det blir möjligt för den anställde att arbeta trots sjukdom. Nu ska arbetsgivaren ta fram en plan för återgång i arbetet senast dag 30 om det antas att den anställde kommer vara sjukskriven längre än 60 dagar.

Dag 91-180

  • Efter dag 90 i sjukfallet har den anställde rätten till sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete alls hos ordinarie arbetsgivare. Den anställde har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova annat arbete hos annan arbetsgivare.

Dag 181-365

  • Från dag 181 i sjukfallet bedöms rätten till sjukpenning i förhållande till normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden som helhet. Finns arbetsförmåga i något normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden upphör rätten till sjukpenning även om den ordinarie arbetsgivaren inte har möjlighet att erbjuda sådant arbete. Bedömningen i detta steg kan få arbetsrättsliga konsekvenser.
  • Rätten till sjukpenning bibehålls dock om Försäkringskassan bedömer att den anställde med stor sannolikhet kommer att kunna återgå i något arbete hos ordinarie arbetsgivare före dag 366 i sjukfallet.

Efter dag 365

  • Från och med dag 366 bedöms arbetsförmågan alltid i förhållande till alla arbeten på den reguljära arbetsmarknaden.
  • Försäkringskassans användning av planer för handläggning och uppföljning.
  • Det är Försäkringskassan som bedömer när informationen behövs för den fortsatta handläggningen. Försäkringskassan kan då begära att arbetsgivaren ska komma in med arbetstagarens plan för återgång i arbete (110 kap. 31 § Socialförsäkringsbalken, SFB).Länksamling

Här nedan hittar du länkar som rör rehabilitering och som du kan läsa vidare om och som vi hänvisar till i texten.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: