Broschyrer

Här hittar du broschyrer och annat material som kan vara till nytta i arbetsmiljöarbetet. Se materialet som stöd och hjälp i arbetet att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

En del av broschyrerna är framtagna i samarbete med 6F förbunden, andra har Seko producerat och en del material är framtaget av LO. Det material som är producerat på Seko kan beställas i Trycksaksbutiken, se länk nedan, övrigt material finns att ladda ner som PDF-dokument. 

Broschyrer om arbetsmiljö

OSA-föreskriften – en introduktion
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) Vägledning för dig som är skyddsombud inom Seko.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan.

Bli asbestsmart
Förbunden inom 6F har gjort en informationsbroschyr om riskerna med asbest för dem som arbetar vid byggarbetsplatser. Broschyren beskriver kortfattat varför ämnet är farligt samt vad du ska tänka på och göra när du misstänker asbest på din arbetsplats. Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan.

Dammbroschyr – om riskerna på din arbetsplats
Förbunden inom 6F har gjort en informationsbroschyr om riskerna med damm för dem som arbetar vid byggarbetsplatser. Vi har med denna broschyr försökt att kortfattat beskriva det som många år av mätningar, forskning och rapporter visat på.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan, finns även på engelska, polska, ryska och spanska.

Personalutrymmen – tillfälliga arbetsplatser
Broschyren innehåller information om krav på personalutrymmen och personalutrymmens funktion, utrustning, utrymme, städning och hygien samt standard.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan.

Material från LO

Arbetsmiljölagen – Jobbet och lagarna
I serien Jobbet och lagarna kommenterar LO de lagar som har stor betydelse för LO-förbundens medlemmar. I denna skrift ges LOs fackliga kommentarer till Arbetsmiljölagen.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan.

Organisatorisk och social arbetsmiljö – LOs vägledning
LOs vägledning till föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan.

Skyddsombudsboken
Skyddsombudsboken är en handledning för dig som arbetar med arbetsmiljön.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan.

Vad gäller vid kränkning av skyddsombud?
Den här broschyren går igenom vad som gäller vid kränkning av skyddsombud och vilka skydd som finns för skyddsombudet.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan.

Regionalt skyddsombud – handledning från LO och LO-förbunden
Syftet med det fackliga arbetsmiljöarbetet är att verka för att varje arbetstagare – oavsett storlek på arbetsstället – kan arbeta på en trygg och säker arbetsplats med ett utvecklande arbete. Detta är en av LOs och LO-förbundens prioriterade uppgifter.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan.

När och mot vem kan RSO ställa arbetsmiljökrav
Broschyren är en vägledning från LO och LO-förbunden. Vägledningen behandlar den juridiska grunden för de förbundsgemensamma frågorna om lag, avtal och tvist och vilket stöd som finns i lagstiftningen för olika situationer som kan uppkomma då ett regionalt skyddsombud ska verka på arbetsställen inom sitt verksamhetsområde.
Broschyren ligger som PDF-dokument längst ner på sidan.Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: