Det handlar om våra medlemmars villkor

Politik påverkar Sekos medlemmar. När politiska beslut krävs för att förbättra villkoren för Sekos medlemmar ska vi tala om det för politikerna. Ingen annan kommer att göra det åt oss.

På denna sida sammanställer vi Sekos krav på politikerna. Precis som när vi ställer krav på arbetsgivare är syftet ett enda: att förbättra våra medlemmars vardag.

Vi kommer att opinionsbilda och ta diskussionen med politikerna om våra krav. Vi hoppas att du som medlem eller förtroendevald i Seko vill hjälpa till i arbetet med att påverka och sätta press på politikerna för att våra krav ska bli verklighet. Se kraven längst ner på denna sida.

Beställ material till din arbetsplats

Seko har tagit fram affischer och foldrar som ni kan beställa och dela ut på era arbetsplatser. Det finns ett allmänt material med mer generella krav samt branschanpassat material för flera av Sekos branscher.

Sprid Sekos krav på sociala medier

Besök Sekos Facebook och Instagram där delningbilder på Sekos politiska krav läggs upp löpande. Hjälp gärna till med att dela bilderna i era egna kanaler!

 

36 000 samtal
Sekos målsättning är att fram till valdagen prata med 36 000 medlemmar om våra krav och hur regeringsalternativen ställer sig till dessa.

Klicka här för att registrera antalet genomförda samtal 


Facklig-politisk samverkan

Här kan du läsa mer om facklig-politisk samverkan.

 

Sekos krav på politikerna

 • Sekos övergripande politiska krav är följande

  Stärk välfärden

  Under många decennier har skattesänkningar och marknadsexperiment urholkat vårt gemensamma samhälle. Nu är det dags att ta tillbaka kontrollen.

  • Hela landet ska ha lika tillgång till god sjukvård och bra äldreomsorg.
  • Sätt stopp för vinstintressena och möjligheten att köpa sig före i kön genom privata sjukvårdsförsäkringar. Genomför en tandvårdsreform som likställer tandvård med övrig sjukvård.
  • Inför lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Inför avgiftsfri förskola och fritids till årskurs sex.

  Jämlikheten och rättvisan måste öka

  Skattesystemet måste göras om så att de bäst ställda bidrar mer. Socialförsäkringarna måste förbättras. När man går i pension ska pengarna räcka till ett gott liv. Pensionsåldern ska inte höjas förrän arbetsmiljön och tryggheten kraftigt förbättrats.

  • De som går i pension ska ha minst 72 procent av lönen.
  • Pensionsåldern ska inte höjas förrän det genomförts kraftiga förbättringar av våra medlemmars arbetsmiljö.
  • Stärk a-kassan och reparera sjukförsäkringen. Taket i a-kassan måste höjas och följa löneutvecklingen. Ersättningsnivån ska vara minst 80 procent. Den orimliga prövningen av sjukas arbetsförmåga mot en låtsasarbetsmarknad måste bort. Karensavdraget måste avskaffas för gott.

  Lagen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU måste göras om

  Det är orimligt att människor lockas hit av oseriösa arbetsgivare och får slita för låga löner under usla villkor. Svenska jobb ska i första hand gå till arbetslösa i Sverige. Människor från andra länder är välkomna hit för att arbeta, men då med villkor enligt kollektivavtal och i branscher där det finns brist på arbetskraft.

  • I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla.
  • Stärk skyddet för den som kommer som arbetskraftsinvandrare.
  • Arbetskraftsinvandring ska begränsas till bristyrken och bara omfatta heltidsjobb.

  Stoppa arbetslivskriminaliteten

  Det finns stora problem med kriminella arbetsgivare som försöker tjäna pengar på fusk och på utnyttjande av människor. Därför är brottsligheten också en självklar facklig fråga.

  • Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med samhällets fulla styrka.
  • Sverige behöver  fortsätta att stärka samverkan mellan alla berörda myndigheter och slopa sekretessen de emellan.
  • Stärk skyddet för anställda mot hot och våld. Höj straffet för de som utsätter anställda för brott. Arbetsgivare ska ha ett skärpt ansvar för att motverka hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen.
 • Avregleringens effekter måste utredas

  I dag saknas en helhetssyn över den svenska elmarknaden. Det är tydligt att avregleringen inte blev som det lovades. I stället för låga priser blev det dyrare för konsumenterna och våra medlemmar fick betala ett ännu högre pris i form av sämre arbetsmiljö.

  Det svenska elnätet måste rustas upp

  Det svenska elnätet måste rustas upp och byggas ut för att klara en framtida omställning. Målet ska vara att alla hushåll ska ha tillgång till hållbar energi med rimliga priser.

  Arbetsmiljön ska aldrig kunna upphandlas bort

  Våra gemensamma skattemedel ska gå till att skapa kvalitet och en säker arbetsmiljö, inte till oseriösa aktörers plånböcker. Man ska inte kunna vinna upphandlingar genom att pruta på arbetsmiljön.

 • Mer personal och bättre anställningsvillkor

  Genom mer personella resurser kan Kriminalvården fokusera på sitt uppdrag och arbetsmiljön blir bättre. Genom bättre anställningsvillkor och lönesatsningar kommer kompetent och erfaren personal vilja stanna kvar inom Kriminalvården. Det kommer också göra det lättare att rekrytera ny och kvalificerad personal.

  Stopp för allt riskfyllt ensamarbete

  Genom att sätta stopp för allt riskfyllt ensamarbete minskar riskerna för personalen att hamna i hotfulla och våldsamma situationer. Det gör det också svårare för de intagna att utsätta personalen för otillåten påverkan.

  Fler platser på anstalter och häkten

  Genom att utöka platskapaciteten kan Kriminalvården matcha upp ett ökat tryck utifrån en växande befolkning, stora satsningar på polisen samt längre straff. Det möjliggör också att kunna splittra upp gänggrupperingar.

   

   

 • Inför fastighetsboxar

  Genom att införa obligatoriska fastighetsboxar i alla flerfamiljshus kan arbetsmiljön för brevbärarna blir bättre.

  Tydligare regler för egenanställningar

  Plattformsföretag ska betraktas som arbetsgivare med det ansvar som det innebär. Annars skapas en osund konkurrens och arbetstagare riskerar att utnyttjas.

  Utveckla branschstandard för e-handeln

  Staten bör ta på sig ledartröjan i arbetet med att utveckla en branschstandard för e-handelns leveranser. Målet är en ökad samordning och effektivitet i transportkedjan. Detta kommer leda till en bättre arbetsmiljö för våra medlemmar och bidra till ett hållbart klimat.   

 • Stopp för allt ensamarbete

  Genom att sätta stopp för allt ensamarbete minskar riskerna för personalen att hamna i hotfulla och våldsamma situationer. Det gör det också svårare för de intagna att försöka utsätta personalen för otillåten påverkan.

  Mer personella resurser och bättre anställningsvillkor

  SiS har behov av mer personal. Genom mer personella resurser kan de fokusera på sitt vårduppdrag och arbetsmiljön blir bättre. Genom bättre anställningsvillkor och lönesatsningar kommer kompetent och erfaren personal vilja stanna kvar inom SiS. Det kommer också göra det lättare att rekrytera ny, kvalificerad personal.

  Utred användandet av EKT på institutionerna

  I dag har de som vårdas inom SiS rätt att använda sig av till exempel internet och telefoner. Det råder delade meningar om hur detta påverkar klienterna men också personalens arbetsmiljö. Tydligare regleringar kring elektroniska kommunikationstjänster (EKT) behöver upprättas.

 • Ta kontroll över järnvägen!

   

  Mer resurser till järnvägen

  Järnvägsinfrastrukturen i är eftersatt. Ska Sverige klara klimatmålen och ett ökat resande så måste vi investera mer i järnvägen.

  Det måste bli ett stopp på hot, våld och trakasserier

  Fler och fler av de anställda inom spårtrafiken utsätts för hot, våld och trakasserier. Politiken måste inta en samordnade roll för att trygga våra medlemmars arbetsmiljö och resenärernas trygghet.

  Sluta med lägsta pris i upphandlingar

  Modellen måste viktas så att kvalitativa aspekter får faktisk tyngd gentemot pris vid upphandling. När det ställs sociala krav följer också ett ansvar att kontrollera att kraven efterlevs.

   

 • Ersättningen för våra medlemmars resor måste höjas

  Kostnaderna för att ta sig till jobbet har ökat och våra medlemmar måste kompenseras för det. Det ska inte bli dyrare att utföra sitt arbete.

  Huvudentreprenörsansvar måste införas

  Ett första steg för att få ordning och reda i branschen är att införa huvudentreprenörsansvar. Med tydliga spelregler kan inte företagen konkurrera med våra medlemmars trygghet och arbetsmiljö.  

  Öka takten i utbyggnaden av snabbare bredband

  För att hela Sverige ska fortsätta utvecklas krävs att fler får tillgång till den bästa tekniken. Ska detta ska vara möjligt krävs en politisk strategi som garanterar breda investeringar i snabbt bredband i hela landet.

 • Ersättningen för våra medlemmars resor måste höjas

  Kostnaderna för att ta sig till jobbet har ökat och våra medlemmar måste kompenseras för det. Det ska inte bli dyrare att utföra sitt arbete.

  Arbetsmiljön ska aldrig kunna upphandlas bort

  Våra gemensamma skattemedel ska gå till att skapa kvalitet och en säker arbetsmiljö, inte till oseriösa aktörers plånböcker. Man ska inte kunna vinna upphandlingar genom att pruta på arbetsmiljön.

  Höjda böter för fortkörning vid vägarbete

  Respekten måste öka för våra medlemmar som arbetar vid vägen. Det ska kosta att riskera våra medlemmars liv och hälsa. Det ska aldrig vara acceptabelt att de som arbetar vid vägarna utsätts för hot och våld.