Vad säger politikerna?

Inför årets val har Seko ställt ett antal krav på Sveriges politiker. Det handlar bland annat om välfärden, a-kassan, sjukförsäkringen och arbetskraftsinvandringen. Nedan har vi sammanställt de övergripande kraven och redovisar hur de olika regeringsalternativen ställer sig till dessa.

 

Stärk välfärden 

Hela landet ska ha lika tillgång till god sjukvård och bra äldreomsorg. Likställ tandvård med övrig sjukvård.

Socialdemokraterna
Vill satsa mer på välfärden och dessutom ha mer välfärd i offentlig regi. Vill att tandvården ska omfattas av ett högkostnadsskydd likt sjukvårdens – men när kommer förslaget?

M/KD/SD/L
Detta är de fyra partier i riksdagen som driver på mest för privatiseringar, utförsäljningar och besparingar i välfärden.

Slopa karensavdraget – För gott!

Karensavdraget slår hårdast mot de som har små ekonomiska marginaler – och det slår mot folkhälsan.

Socialdemokraterna
Trots ett starkt tryck från bland annat Seko har Socialdemokraterna hittills nöjt sig med att de "vill se över behovet av att ändra i karensbidraget". Det räcker inte.

M/KD/SD/L
Moderaterna motionerade 2020 om ytterligare en dags karensavdrag, SD vill ta bort karensavdraget men bara för personal  i vård och omsorg, inte för Sekos medlemmar.

Reparera sjukförsäkringen

Den orimliga prövningen av sjukas arbets­förmåga måste bort.

Socialdemokraterna
S har mjukat upp arbetsförmåge­prövningen och höjt inkomsttaket så att fler får hela sin inkomst försäkrad. Men mycket återstår att göra.

M/KD/SD/L
M och KD vill stoppa varje lättnad för de sjukskrivna och skära ner med mångmiljardbelopp i sjuk­försäkringen. SD har för vana att rösta med M i dessa frågor.

Stoppa vinsterna i välfärden

Skattesänkningar och marknadsexperiment har urholkat vårt gemensamma samhälle – vinsterna i välfärden måste bort!

Socialdemokraterna
S vill stoppa vinstjakten i välfärden. Även V och MP stödjer kravet.

M/KD/SD/L
Samtliga fyra envisas med att försvara de privata välfärdsbolagens rätt att fortsätta ta ut vinster.

Ändra lagen om arbetskrafts-
invandring

Det är orimligt att människor lockas hit av oseriösa arbetsgivare och får slita för låga löner under usla villkor. Det slår både mot dessa människor – och mot schyssta företag med kollektivavtal.

Socialdemokraterna
S och V har drivit på för en ny hårdare lagstiftning. Nu har alla partier rört sig i den riktningen. Under våren kom flera konkreta förslag från S, men det behövs ytterligare resurser för att verkligen kunna utöva kontroll och sätta dit de som utnyttjar människor!

M/KD/SD/L
Att bekämpa lönedumpning och utnyttjande av arbetskraft hör inte till Moderaternas kärnfrågor. Den M-ledda regeringens liberala lag om arbetskraftsinvandring från 2008 har gött den arbetslivskriminalitet vi ser idag. M var tidigare mot all åtstramning av arbetskraftsinvandringen men kan nu
tänka sig vissa förändringar.

Stärk a-kassan!

Taket i a-kassan måste höjas och ersättningsnivån ska vara minst 80 procent.

Socialdemokraterna
S vill att de tillfälliga förbättringarna av a-kassan under pandemin ska bli permanenta, ett självklart första steg mot en riktigt stark a-kassa.

M/KD/SD/L
M vill ta bort de förbättringar av a-kassan som gjordes under pandemin, i vissa fall sänka ersättningen ytterligare. SD vill kapa a-kassornas band till facken och istället låta en statlig myndighet sköta arbetslöshetsförsäkringen.

Höj pensionen!

Sekos medlemmar ser till att Sverige fungerar, ofta i yrken som sliter hårt på kroppen. Det arbetet ska ge en pension som går att leva på.

Socialdemokraterna
Lyckades tillsammans med övriga rödgröna i juni till slut lotsa igenom rejäla höjningar av pensionen för stora grupper. Pensionerna måste dock upp ytterligare! Stort plus för att den nya Trygghetspensionen genomförts.

M/KD/SD/L
Lät prestigen tala i somras och
var mycket nära att till slut lyckas få igenom ett eget urvattnat förslag om pensionshöjningar istället för
regeringens.

 

Länkar

I länksamlingen nedan hittar du all relevant information om Sekos politiska krav, länkar till material och sociala medier. Fler videor och delningsbilder kommer upp de närmaste veckorna. Hjälp gärna till att sprida!

Uppdaterad: