Klubbordförande

Två av Sekos nästan 200 klubbordförande ger tips om vad som är viktigt i uppdraget.

Siv Andersson, ordförande Seko Post Klubb Mellansverige

Siv Andersson, ordförande Seko Post Klubb Mellansverige

Siv Andersson, ordförande Seko Post Klubb Mellansverige
– Uppdraget som klubbordförande är roligt och intressant, och handlar om att sätta medlemmarna i centrum.

– Klubbordförande ska leda och utveckla klubbens arbete. Att involvera och att delegera arbetet i klubbstyrelsen får ledamöterna att växa i sina uppdrag, alla i klubbstyrelsen måste få komma till tals. Ordföranden ska synliggöra, vara lyhörd mot hela styrelsen både på möten och i övrig verksamhet, dessutom visa intresse för alla de olika uppdragen som finns i styrelsearbetet.

– Det är bra om du som klubbordförande är strukturerad, håller god mötesordning och kan administrera. Jag skulle säga att en god datavana är ett måste också. Samtidigt som du ska visa hänsyn, respekt, vara seriös och värna om integriteten ska du som ordförande inte vara rädd för obekväma samtal.

"Det handlar om att alltid sätta medlemmarna i centrum"
Robert Lönnqvist, ordförande Seko Vattenfall Klubb Mellan

Robert Lönnqvist, ordförande Seko Vattenfall Klubb Mellan

Robert Lönnqvist, ordförande Seko Vattenfall Klubb Mellan
– Som ordförande har du ett stort ansvar för hur styrelsemöten fungerar. En dagordning ser jag som en kedja, det måste finnas en struktur, en röd tråd. Vi börjar alltid med de övergripande frågorna, sedan går vi nedåt i kedjan mot det mer avgränsade. Börjar du med detaljerna är det risk att du ägnar hela mötet åt dem. Det fungerar inte heller att hoppa fram och tillbaka mellan olika ämnen.

– Sedan är det ändå en balansgång att se till att det blir bra diskussioner på mötet. Å ena sidan finns inte obegränsat med tid, å andra sidan måste folk få prata klart. Vissa får du fråga vad de tycker, andra behöver du definitivt inte fråga, de pratar ändå. Men när diskussionen börjar gå på repeat måste du ändå sätta ner foten och se till att ni går vidare. Man löser inte alla frågor direkt, vissa får man återkomma till på senare möten.

– Som ordförande blir du klubbens ansikte utåt. Du måste se helheten - komma ihåg att du företräder alla medlemmar, inte bara de mest högljudda. Det är också otroligt viktigt hur du uppträder i kontakten med medlemmar. Jag missar sällan att ringa upp eller svara på ett mejl när en medlem hört av sig, det handlar om respekt tycker jag. För dig är det kanske ett samtal i mängden, men för en medlem kan det vara ett stort steg att höra av sig till facket och be om hjälp.

– Även om du tar dig an ett ärende ska du aldrig lova för mycket, passa dig för att garantera att du ska lösa en viss fråga. Ibland kan det räcka att bara lyssna på medlemmen, vara lite av en samtalsterapeut. Ge en del tips, sedan löser de frågan själva.

"Som ordförande har du ett stort ansvar för hur styrelsmöten fungerar"
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten