Huvudskyddsombud

Huvudskyddsombudet har till uppgift att samordna skyddsombudens arbete utan att för den skull vara någon arbetsledare. Som huvudskyddsombud representerar du skyddsombuden när det gäller arbetsmiljöfrågor som rör fler skyddsområden på arbetsplatsen. Som huvudskyddsombud har du också rätten att överklaga beslut av Arbetsmiljöverket. Uppdraget regleras i 6 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Det här är en del av huvudskyddsombudets uppgifter:

  • Samordna skyddsombudens arbete
  • Se till att skyddsombuden får erforderlig utbildning
  • Fortlöpande informera skyddsombuden och inhämta information från dem
  • Se till att skyddsombud har förutsättningar för att bevaka arbetsmiljön

Länksamling

Nedan hittar du länkar till arbetsmiljölagen och andra länkar som vi hänvisar till i texten.

Här nedan hittar du även en länk till vår trycksaksbutik där du kan beställa eller ladda ner Uppdragsguiden 2019. Det är en sammanställning över uppdrag i Seko och vilka utbildningar du bör gå.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: