Material RSO

Vill man veta mer om vad RSO kan bidra med på mindre arbetsplatser har LO gett ut ett par broschyrer som stöd.

Regionalt skyddsombud – en handledning från LO och LO-förbunden.
Syftet med det fackliga arbetsmiljöarbetet är att verka för att varje arbetstagare – oavsett storlek på arbetsstället – kan arbeta på en trygg och säker arbetsplats med ett utvecklande arbete. Detta är en av LOs och LO förbundens prioriterade uppgifter.

Denna skrift innehåller LOs och LO-förbundens gemensamma handledning för regionala skyddsombud. Inom LOs förbund har olika praxis utvecklats för RSO-uppdraget. Detaljerade instruktioner och rutiner som kompletterar denna handledning finns i respektive förbunds arbetsordningar.

En broschyr om vad ett RSO har för uppgifter i arbetsmiljöarbete. Tyvärr har den några år på nacken och siffrorna i den är inaktuella.

När och mot vem kan RSO ställa arbetsmiljökrav? – en handledning från LO och LO-förbunden. 

Ur skriftens förord:
"Arbetsmarknaden har blivit mer rörlig och arbetslivet har utvecklats. Nya former av anställningar och små företag har tillkommit. Ibland är det oklart vem som har arbetsmiljöansvar och som det regionala skyddsombudet kan rikta sina krav på åtgärder till."

Syftet med det fackliga arbetsmiljöarbetet är att verka för att varje arbetstagare – oavsett storlek på arbetsplatsen – ska kunna arbeta tryggt och säkert med ett arbete som är utvecklande. Detta är en av LOs och LO-förbundens prioriterade uppgifter.

För att möta dessa utmaningar har LO och förbunden tagit fram denna vägledning, som kompletterar LOs och förbundens Handledning för regionala skyddsombud.

Vägledningen behandlar den juridiska grunden för de förbundsgemensamma frågorna om lag, avtal och tvist och vilket stöd som finns i lagstiftningen för olika situationer som kan uppkomma då ett regionalt skyddsombud ska verka på arbetsställen inom sitt verksamhetsområde. Målet är att stödja arbetsgivare och arbetstagare att få igång och upprätthålla ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Vad gäller vid kränkning av skyddsombud?
När arbetsgivaren hindrar skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler har det skett en kränkning. Även när skyddsombudet på grund av sitt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning. I denna broschyr beskrivs vilka lagar som samverkar för att den fackliga organisationen ska kunna stötta skyddsombudet i utövningen av sitt uppdrag.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: