Riktlinjer kring Sekos studieverksamhet med anledning av Corona

Med tanke på de försiktighetsåtgärder som vidtas i organisationen har vi nu beslutat att pausa vår centrala studieverksamhet till och med den 31 augusti.

Publicerad:

Detta innebär att vi ställer in alla introduktionsutbildningar, Vald på jobbet 2 och ARG-utbildningar under denna period.

Vi kommer att meddela samtliga deltagare på de berörda kurstillfällena att de inte ska närvara. De allra flesta av dessa borde inte ha några problem att återgå i arbete, då studieledighetslagen medger att arbetstagaren drar tillbaka sin ledighet med omedelbar verkan.

Merparten av de deltagare som nu får sina kurser inställda, totalt 467 stycken, ska så småningom erbjudas plats på senare utbildningar. Utöver det, kommer vi dessutom att behöva planera och genomföra ytterligare några utbildningar under hösten.

Vad gäller de tvärfackliga utbildningarna i LO eller ABF:s regi är detta upp till de respektive organisationerna att besluta om och vi inväntar besked kring detta. Håll utkik!

Uppdaterad: