Mötesverksamhet

Vi får mycket frågor från flera delar av vår demokratiska organisation, bland annat kring hur man ska hantera mötesverksamheten, inte minst utifrån att vi befinner oss i en intensiv årsmötesperiod och avtalsrörelse. Förbundsstyrelsen har mot bakgrund av detta fattat ett antal beslut.

Publicerad:

1. Årsmöten - Förbundsstyrelsen har beslutat att ge dispens rörande genomförande av årsmöten till den 30 April 2020 och att prolongera uppdrag fram till samma tidpunkt. Nytt beslut om eventuellt ytterligare förskjutning tas i god tid före 30 april.

2. Möten i allmänhet ska inte genomföras, exempelvis årsmöten, klubbkonferenser eller möten där man drar ihop människor från stora geografiska områden.
Möten som av något skäl måste genomföras ska i första hand ske via video/Telefon, undvik fysiska möten. Alla med minsta symtom ska stanna hemma och erbjudas deltagande digitalt.

3. Uppdragsreglementet – Förbundsstyrelsen har beslutat att ge dispens rörande den delen av uppdragsreglementet som berör resor. Exempelvis, känner du dig tryggare med att köra bil så kommer det att beviljas.

4. Medlemsveckan – ställs in. Ny medlemsvecka genomförs under hösten. Datum kommuniceras så fort det är fastställt.

5. Tänk på dataskyddet i samband med Corona-epidemin. Smitta och sjukdom är uppgift om hälsa och därmed en känslig personuppgift enligt dataskyddslagstiftningen. Läs mer här

När det gäller studieverksamheten så pågår en diskussion kring hur den ska hanteras den kommande tiden. Vi kommer återkomma med mer information när det gäller studierna när vi har bättre kunskap kring hur LO och övriga förbund kommer hantera det.

Uppdaterad: