Information med anledning av Covid-19

Sedan starten av pandemin har vi varit tydliga med att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner. Som vi tidigare beskrivit har det handlat om såväl hänsyn till våra anställdas hälsa som ett ansvar för smittspridningen i samhället. 

Publicerad:

Nu har Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutat att öppna upp samhället igen från och med den 29 september, även om vissa restriktioner fortfarande ligger fast. De restriktioner som tas bort är bland annat de som våra tidigare beslut vilat på. Det handlar främst om att man tar bort rekommendationen om att arbeta hemma samt mötesverksamheten.

Med anledning av detta har vi fattat följande beslut som gäller:

  • Från och med den 1 oktober är placeringsorten återigen den normala arbetsplatsen, alltså kontoren.
  • Under oktober genomför vi en stegvis återgång till våra arbetsplatser som bygger på frivillighet. Vi förstår att det är en omställning för många. Denna modell innebär att var och en får möjlighet att vänja sig vid ett nytt normalläge under denna period.
  • Från och med den 1 oktober utgår vi från att man deltar på möten som det kallas till fysiskt om inte medicinska skäl finns.
  • Från och med den 1 november är det fysisk närvaro på arbetsplatsen som gäller.
  • Som vi tidigare informerat om kommer det vara möjligt för den enskilde att komma överens med sin närmaste chef kring ett avtal om distansarbete i upp till två dagar i veckan. Detta är dock ingen generell möjlighet utan kommer prövas individuellt av närmaste chef och sedan utvärderas var tredje månad. I de fall detta beviljas är det inte den enskilde som avgör vilka dagar man arbetar hemma utan detta ska anpassas till verksamheten i övrigt. Vi kommer att arbeta fram kriterier för detta under hösten/vintern.
  • Det är fortfarande viktigt att man stannar hemma vid sjukdomssymptom.
  • Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd, tvätta händer med mera.
  • Mötesdeltagande samt arrangerande av fysiskt möte kräver inte längre godkännande av krisgrupp från 1 oktober.
  • Inrikesresor kräver inte godkännande av krisgrupp från 1 oktober. 
  • Utlandsresor utanför Norden ska fortsatt beviljas av krisgruppen tills vidare.

Vi har full förståelse för att det fortfarande finns personer som känner oro. Det senaste året har varit en unik period som inneburit prövningar på olika sätt för oss alla. Det är viktigt att du som fortsatt känner oro diskuterar detta med din närmaste chef.

Uppdaterad: