Mötesverksamhet (uppdaterad 20210113)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att man ska avstå från möten. Möten ska därför genomföras digitalt. Vi öppnade tidigare upp för undantag när det gällde möten med förhandlingsdelegationer i slutfasen av avtalsrörelsen. Men då läget är nytt och regering och myndighet nu skärper reglerna gäller inte längre detta undantag.

Publicerad:

Möten med förhandlingsdelegationer genomförs tills vidare digitalt. Vi är medvetna om att endast ett fåtal avtal är kvar, de flesta centrala avtal är tecknade. Beslutet är taget i omtanke om såväl vår egen personal/förtroendevalda men också utifrån ett samhällsansvar.

När det gäller möten med de förhandlingsansvariga på respektive avtalsområde, den så kallade lilla delegationen, kan dock undantag medges efter samråd med avtalssekreteraren.

När det gäller mötesverksamhet i den demokratiska organisationen gäller samma som är beskrivet ovan. Fler och fler använder nu mötessystemet Vote-IT för att genomföra demokratiska möten. Behöver man stöd/utbildning när det gäller Vote-IT, mejla till organisation@seko.se

Uppdaterad: