Mötesverksamhet hösten 2020

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också fortsatt att större möten bör genomföras digitalt. För vår del handlar det om exempelvis årsmöten, klubbkonferenser med mera. När det gäller exempelvis styrelsemöten och AU-möten kan dessa genomföras fysiskt om det är möjligt att göra det på ett säkert sätt. Det är däremot viktigt att alla som önskar ska kunna delta digitalt på lika villkor. Om möten av detta slag planeras i förbundets lokaler ska detta samordnas med den gruppchef som ansvarar för kontoret.

Uppdaterad: