2020

  • Mötesverksamhet (uppdaterad 20210113)

    Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att man ska avstå från möten. Möten ska därför genomföras digitalt. Vi öppnade tidigare upp för undantag när det gällde möten med fö...

  • Mötesverksamhet hösten 2020

    Folkhälsomyndigheten rekommenderar också fortsatt att större möten bör genomföras digitalt. För vår del handlar det om exempelvis årsmöten, klubbkonferenser med mera. När det gäller exemp...