2020

  • Mötesverksamhet hösten 2020

    Folkhälsomyndigheten rekommenderar också fortsatt att större möten bör genomföras digitalt. För vår del handlar det om exempelvis årsmöten, klubbkonferenser med mera. När det gäller exemp...