Information om Corona till dig som är förtroendevald i Seko

Coronaviruset har redan fått stora konsekvenser för det svenska samhället. Vi kan nu också se att det får stora effekter för såväl den fackliga verksamheten som för några av förbundets medlemsgrupper.

Oron bland våra medlemmar handlar om allt ifrån hälsomässiga frågor som kring varsel, permitteringar och så vidare. Det är viktigt att vi tar medlemmarnas oro på stort allvar och står till förfogande för att ge svar på deras frågor. Vi märker också att många personer begär inträde i förbundet just nu.

Vår huvudplattform för kommunikation med dig som förtroendevald är denna sida, Håll dig uppdaterad genom att besöka denna sida varje dag framöver. Vid brådskande information skickar vi ut nyhetsbrev.

Har ni ytterligare frågor med koppling till er roll som förtroendevald eller den interna mötesverksamheten och konsekvenserna för den? Mejla dessa frågor till organisation@seko.se

 

 • Information med anledning av Covid-19

  Sedan starten av pandemin har vi varit tydliga med att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner. Som vi tidigare beskrivit har det handlat om såväl hänsyn till våra anställdas...

 • Mötesverksamhet (uppdaterad 20210113)

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att man ska avstå från möten. Möten ska därför genomföras digitalt. Vi öppnade tidigare upp för undantag när det gällde möten med fö...

 • Mötesverksamhet hösten 2020

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar också fortsatt att större möten bör genomföras digitalt. För vår del handlar det om exempelvis årsmöten, klubbkonferenser med mera. När det gäller exemp...

 • Mötesverksamhet

  Vi får mycket frågor från flera delar av vår demokratiska organisation, bland annat kring hur man ska hantera mötesverksamheten, inte minst utifrån att vi befinner oss i en intensiv årsmötesperiod och avtalsrörelse. Förbundsstyrelsen har mot bakgrund...

 • Riktlinjer kring Sekos studieverksamhet med anledning av Corona

  Alla deltagare behöver vara medvetna om att samtliga fysiska kurstillfällen 2022 är planerade med reservation för att kursutförandet kan komma att ändras beroende på pandemiläget och eventuella restriktionsf&o...

Uppdaterad: