Information om Corona till dig som är förtroendevald i Seko

Coronaviruset har redan fått stora konsekvenser för det svenska samhället. Vi kan nu också se att det får stora effekter för såväl den fackliga verksamheten som för några av förbundets medlemsgrupper.

Oron bland våra medlemmar handlar om allt ifrån hälsomässiga frågor som kring varsel, permitteringar och så vidare. Det är viktigt att vi tar medlemmarnas oro på stort allvar och står till förfogande för att ge svar på deras frågor. Vi märker också att många personer begär inträde i förbundet just nu.

Vår huvudplattform för kommunikation med dig som förtroendevald är denna sida, Håll dig uppdaterad genom att besöka denna sida varje dag framöver. Vid brådskande information skickar vi ut nyhetsbrev.

Har ni ytterligare frågor med koppling till er roll som förtroendevald eller den interna mötesverksamheten och konsekvenserna för den? Mejla dessa frågor till organisation@seko.se

 

  • Mötesverksamhet hösten 2020

    Folkhälsomyndigheten rekommenderar också fortsatt att större möten bör genomföras digitalt. För vår del handlar det om exempelvis årsmöten, klubbkonferenser med mera. När det gäller exemp...

  • Mötesverksamhet

    Vi får mycket frågor från flera delar av vår demokratiska organisation, bland annat kring hur man ska hantera mötesverksamheten, inte minst utifrån att vi befinner oss i en intensiv årsmötesperiod och avtalsrörelse. Förbundsstyrelsen har mot bakgrund...

  • Riktlinjer kring Sekos studieverksamhet med anledning av Corona

    Med tanke på de försiktighetsåtgärder som vidtas i organisationen har vi nu beslutat att pausa vår centrala studieverksamhet till och med den 31 augusti.

Uppdaterad: