Skyddsombud i Seko? - var med i en viktig enkätundersökning

Avtalsenheten vid LO har beslutat att genomföra en enkät som samtiga skyddsombud i LO-förbunden har möjlighet att svara på. Är du skyddsombud i Seko, gör gärna denna enkät. Den tar cirka 10 minuter att fylla i.

Publicerad:

Syftet med enkäten är att LO vill kartlägga skyddsombudens situation gällande bland annat trakasserier, hot och repressalier. LO vill också få fram information om det är så att skyddsombuden upplever att de blir förhindrade i det viktiga uppdrag de utför som skyddsombud. 

Enkäten fylls i anynomt och ett nyhetsbrev om detta skickades via mejl till samtliga skyddsombud inom Seko tisdagen den 9 januari. Är du skyddsombud i Seko, vänligen kontrollera din mejl, där det finns ett meddelande med direktlänk till enkäten.

Är du skyddsombud i Seko och vill göra enkäten, men har inte fått något mejl om detta, kontakta Sekos kommunikationsenhet via denna e-postadress så kommer du att få länken till enkäten mejlad till dig direkt.

Uppdaterad: