Enkätsvar från LO-förbundens skyddsombud

I början av året skickade LO ut en enkät till samtliga skyddsombud i LO-förbunden. Trots kort svarstid så kom över 14 000 svar in från förbundens skyddsombud och från Seko svarade 650, vilket gjorde oss till det fjärde bästa förbundet i antal svar, efter IF Metall och Kommunal och strax bakom Handels. Så stort tack till alla er som tog er tid att svara. 

Publicerad:

LO skriver i sin sammanställning att svaren som inkommit behöver tas på allvar. I enkäten framkommer det vilka möjligheter och trösklar som finns för att få fler arbetstagare ska vilja engagera sig som skyddsombud. Svaren vittnar också om en arbetsmarknad med ett arbetsliv i ohälsosam obalans som gått så långt att produktionstempot går ut över arbetarskyddet och möjlighet att efterleva arbetsmiljölagen.

Det handlar framför allt om att arbetstagare inte tycker att de har tid och ork att engagera sig, att kunskapen och uppmuntran om att vara skyddsombud saknas. Det finns också stor medvetenheten om att maktbalansen är till arbetsgivarnas fördel och att arbetstagare ofta känner rädsla att utmana arbetsgivarna eftersom de i beroendeställning.

Enkätsvaren i sin helhet (pdf-fil)

Uppdaterad: