Sekos solidaritetsfond bidrar till Palestina och Ukraina

Sedan den 7 oktober pågår ett krig mellan Israel och Hamas. Kriget har lett fram till en humanitär katastrof för de boende i Gazaremsan. Sekos solidaritetsfond bidrar med anledning av detta med 40 000 kronor till ITF/Palestine solidarity fund och Palmecentrets insamling för Gaza. Anslaget ska ge ett stöd både till den akuta humanitära situationen som är i Gaza och ge ett stöd till den fackliga rörelsen i Palestina.

Publicerad:

Vidare kommer solidaritetsfonden att bidra med 40 000 kronor till ITF/ETF fond Humanitarian support for Ukraine med anledning av den alarmerande situationen i Ukraina. De fackliga organisationerna i landet har ett stort behov av stöd.

– Situationen i Gaza och Ukraina är fruktansvärd. Tiotusentals människor har dött med anledning av auktoritära regimers hänsynslösa våld mot civilbefolkningen. Kvinnor och barn dör och flyr för sitt liv. Alla kan göra något och vi har därför beslutat att vår solidaritetsfond ska bidra med medel, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Uppdaterad: